OVER ONS

Wie we zijn

Over ons:

 

Scherrenberg B.V. is een jong middelgroot aannemersbedrijf, gevestigd te Nieuwegein. Sinds 1989 is het bedrijf actief werkzaam op de markt van bouwkundig aannemerswerk, saneringswerk, grond-, weg- en waterbouw in de ruimste zin van het woord.

                 
Scherrenberg B.V. is een bedrijf dat zich richt op omgevingszorg voor het aanleggen en onderhouden van openbare ruimte. De essentie van het bedrijf is, dat er gelukkige medewerkers werkzaam zijn met hart voor het bedrijf die de klanten bedienen met kwalitatief hoogstaande producten en diensten en waar sprake is van een hoog gehalte aan tevredenheid voor alle belanghebbende partijen. Heden en toekomst worden bepaald door de talenten, inzet en samenwerking van de mensen die hier werkzaam zijn.                           

We vinden het erg belangijk dat ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een eerlijke kans krijgen. Dit doen we onder andere via SROI (social return on investment). Wij vinden het belangrijk om bij aanbestedingen 5% te besteden aan SROI en werken hier graag aan mee. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die werk zoeken helpen we graag aan de slag. Ook bieden we als erkend leerbedrijf diverse stageplaatsen aan, waarbij we met meerdere opleidingsinstituten samenwerken. Neem voor meer informatie eens een kijkje bij onze vacatures

Ons milieu- en CO2-beleid:

 

Scherrenberg heeft het CO2 bewust certificaat niveau 5 omdat het verminderen van onze CO2 footprint zeer belangrijk is voor ons. Het is van groot belang om energie effectiever te gebruiken en hernieuwbare energiebronnen in te zetten. Het is niet alleen goed voor het milieu, het kan ons ook voordelen bieden. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat overheidsinstanties, zoals b.v. Rijksgebouwendienst, aantoonbare CO2- reducties zullen 'belonen' middels gunningvoordeel tijdens aanbestedingen.


Scherrenberg vindt het belangrijk dat wij in ons werk bewust zijn van de invloed die wij uit kunnen oefenen op het milieu. Daarom worden er initiatieven ontwikkeld die onze bewustwording over de oorzaak en gevolgen van de klimaatverandering stimuleren. Onze bewustwording zal worden vergroot wat de mogelijkheden zijn om energie te besparen en CO2 te reduceren binnen ons werk. We moeten op zoek naar manieren om het energieverbruik te verminderen, zodat er aantoonbaar kan worden bespaard op de kosten, en tegelijk positief wordt bijgedragen aan het milieu, zo zijn we in het bezit van elektrische machines, waaronder een elektrische shovel die we zoveel mogelijk inzetten.


Een eerste stap in dit traject is het inzicht krijgen en verschaffen in onze eigen directe- en indirecte CO2 - uitstoot. Daarom wordt er momenteel geïnventariseerd om een inzicht te krijgen in onder andere het energie-, brandstof- en vervoer. Het eigen wagenpark, ons woon-werkverkeer, de geleverde producten en diensten zijn zaken waar veel CO2 - uitstoot wordt verwacht. Een bewuste zorg voor een schone en veilige werkplek en het hergebruiken van materialen, zijn zaken die kunnen bijdragen aan het verlagen van de CO2 - uitstoot en daarmee aan een duurzamere wereld.
Hieronder vindt u onder andere ons CO2 reductie plan, hierin laten wij zien hoe Scherrenberg de uitstoot van CO2 zal verminderen en welke maatregelen daarvoor genomen worden. U kunt ook bij onze certificaten kijken voor meer informatie.

Voor ons Coronabeleid (COVID-19) klikt u hier.

Co2-prestatieladder-856x428.jpg

Bekijk hieronder onze bedrijfsvideo:

  

                      

      

Wij zijn actief op de volgende sociale media:

  

facebook_logos_PNG19749.png 

LinkedIn.png

YouTube.png