Saneringswerkzaamheden

Veel gebieden in Nederland kennen verontreinigde grond, bijvoorbeeld op voormalige vuilstortplaatsen, binnenstedelijke gebieden of bedrijventerreinen. Voordat herontwikkeling van deze locaties plaats kan vinden, zal eerst de grond of de bodem gezuiverd moeten worden.

Scherrenberg B.V. kan alle saneringswerkzaamheden tot en met 3T/2F uitvoeren en is gecertificeerd volgens de BRL 7000.