SANERINGSWERKZAAMHEDEN

Sanering: belangrijk en veilig

Saneringswerkzaamheden:

Veel gebieden in Nederland kennen verontreinigde grond, bijvoorbeeld op voormalige vuilstortplaatsen, binnenstedelijke gebieden of bedrijventerreinen.
Is de bodem ernstig verontreinigd? En blijkt uit nader onderzoek dat er onaanvaardbare risico’s aanwezig zijn voor mens, ecologie en verspreiding?

Dan is sanering nodig. Bij een sanering moeten dan ten minste deze risico’s worden weggenomen. Dat is mede afhankelijk van de huidige of toekomstige functie van de bodem, bijvoorbeeld bij een nieuwe woonwijk of een industrieterrein.

Indien een ernstige verontreiniging in de bodem wordt aangetroffen en werkzaamheden op of in de bodem zijn gepland gelden deze werkzaamheden als een sanering. Tegenwoordig is het niet altijd meer noodzakelijk om de gehele verontreiniging te verwijderen.

Aan de hand van de wensen van de opdrachtgever, de aard en ernst van de verontreiniging en de functie van de locatie bekijkt Scherrenberg welke manier van saneren binnen de wettelijke kaders past.

Scherrenberg B.V. kan alle saneringswerkzaamheden tot en met 3T/2F uitvoeren en is gecertificeerd volgens de BRL 7000.