TEKEN- EN REVISIEWERK

Professionele DWG tekeningen

Teken- en revisiewerkzaamheden:

Als middelgrote aannemer zijn wij uniek in de manier waarop we ontwerp-, verkeers- en revisietekeningen van begin tot eind kunnen verzorgen, doordat we beschikken over een professionele AutoCAD/Civil 3D tekenaar.

We kunnen hierdoor professionele dwg bestanden aan de opdrachtgever aanleveren.

 

Verkeerstekeningen:

Bij wegafzettingen maken we vaak zelf een verkeerstekening. Dit is een tekening waarop de afzetting en de omleiding, vaak per fase, te zien is.
Deze tekeningen maken we voordat we projecten bij een bevoegd gezag melden of wanneer opdrachtgever dit wenst of het verkeerstechnisch noodzakelijk is.

Verkeerstekeningen en de maatregelen op het project zelf worden uitgevoerd conform de CROW 96b.

Hieronder vind u een aantal projecten die door onze tekenaar uitgewerkt zijn.