RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN

Experts in riolering

Riolering:

Het is van groot belang dat bij het ontwerp van de riolering de juiste keuzes worden gemaakt. Daarnaast is een professionele aanleg en uitgekiend onderhoud van het stelsel bepalend voor het goed functioneren ervan. Scherrenberg BV zoekt samen met alle betrokken partijen naar de beste en meest functionele infrastructuur voor rioleringen. Daarnaast bieden we tevens de reiniging, inspectie en onderhoud aan betonriolering, kunststofriolering en gietijzeren riolering aan.

Ook tijdens het woonrijp maken van projecten brengen we (hoofd)riolering en huisaansluitingen aan. Hierdoor kunnen we de opdrachtgever van het begin tot het eind van een project geheel ontzorgen.

 

Olie- en benzine afscheiders:

De aanleg van riolering gaat verder dan het leggen van een buis voor de afvoer van overtollig water. Het gebruik van specifieke materialen voor de aanleg van afwateringssystemen is minstens zo belangrijk. Voor de behandeling van afvalwater heeft Scherrenberg BV uiteenlopende oplossingen met vetvangers en Olie Benzine Afscheiders.