Bouwrijpmaken nieuwbouw Amerikalaan

Werk:

Bouwrijpmaken nieuwbouw Amerikalaan


Opdrachtgever:

GEM Kanaleneiland


Aanvang project:

Mei 2013


Afronding project:

Juli 2014


Het project Bouwrijpmaken nieuwbouw Amerikalaan is onderverdeeld in 5 fasen waarvan Scherrenberg er 2 heeft uitgevoerd.
Deze projecten betroffen het bouwrijp maken van de nieuw te realiseren appartementen. Scherrenberg heeft binnen dit project divers rioolwerk aangebracht van een rond 125 tot een rond 1000. Het betrof een gescheiden stelsel met uitleggers naar de toekomstige nieuwbouw. Voordat dit rioolwerk uitgevoerd kon worden moest er eerst nog heel wat grondverzet gebeuren. In totaal is er 11.000 m3 grond verzet door Scherrenberg Bv, deels hiervan was vervuild en is naar een speciale verwerker vervoerd en een deel is op het werkterrein verwerkt.

Bij het aanbrengen van het riool is er veelvuldig gebruik gemaakt van bronneringen, dit omdat de grondwaterstand in deze omgeving erg hoor is en het riool op behoorlijke diepte aangebracht moest worden. Er is in totaal ruim 900 meter riool aangebracht binnen dit project door Scherrenberg Bv.