CONSTRUCTIE- EN BETONWERKEN

Onze constructie- en betonprojecten

Damwanden, beschoeiingen en duikers:

Voor het aanleggen van een damwand of beschoeiing kunt u terecht bij Scherrenberg, van gehele nieuwbouwwijken tot speciale projecten op moeilijke locaties. Het project wordt van begin tot eind door ons verzorgd.

 

Bergbezinkbassins:

Scherrenberg is sterk in het creëren van effectieve oplossingen voor (afval)waterbehandeling. Denk hierbij aan de aanleg van een bergbezinkbassin. Dit bassin is een zogenaamde randvoorziening in een rioolstelsel.

Een groot voordeel van een bergbezinkbassin is dat er tijdens hevige regenbuien minder vervuild water via een overstort in het oppervlaktewater terecht komt.