Aanbrengen Faunapassage Biltse Rading Utrecht

Werk:

Aanbrengen Faunapassage Biltse Rading Utrecht, een project waar we trots op zijn!

De Faunapassage is een tunnel die de natuur in de regio verbindt en vergroot daarmee de biodiversiteit. Dieren als egels, marterachtigen, vleermuizen, ringslangen, dassen, vossen en reeën kunnen via deze tunnel veilig onder de drukke verbindingsweg door naar andere natuurgebieden. Marieke Fleer is projectleider van de bouw van de tunnel namens de gemeente Utrecht: "Nederland ligt vol met spoorwegen, kanalen en wegen. Die sluiten de dieren op in kleine gebiedjes. Dit project zorgt ervoor dat ze zich beter kunnen verspreiden."


Door de grote openingen en de twee licht- en luchtroosters wordt het in de tunnel bijna net zo licht als in de buitenlucht en is ook de temperatuur hetzelfde. De faunapassage is zo'n 72 meter lang, 3 meter breed, 2 meter hoog en verbindt de Voordorpse polder met Fort Voordorp. Het is onderdeel van een groenstrook die loopt van de grote rivieren via Rhijnauwen en Amelisweerd tot het Noorderpark en de Oostelijke Vechtplassen.


Het project is een huzarenstukje waar we trots op zijn. De Faunapassage Biltse Rading is aangelegd onder een belangrijke verkeersader die de stad Utrecht met de plaatsen Bilthoven en De Bilt verbindt. Tijdens de aanleg van de passage, waren het veiligstellen van bereikbaarheid en verkeersveiligheid een belangrijk onderdeel van ons werk. Fietsers werden omgeleid over een tijdelijk asfaltfietspad om de bouwplaats heen. Het was noodzakelijk dat het overige verkeer over de Biltse Rading kon blijven rijden. Hiervoor is tijdelijk asfalt in de middenberm aangebracht en de betonnen duikerelementen voor de faunapassage zijn in fasen aangelegd.
De aanleg van de faunatunnel werd in opdracht van het Utrechts Landschap, gemeenten De Bilt en Utrecht en de provincie Utrecht uitgevoerd.

  

Opdrachtgever:

Gemeente Utrecht

  
Aanvang project:

november 2019

 
Afronding project:

april 2020

   

Het werk bestond in hoofdzaak uit:

Plaatsen van omleidingen;

Plaatsen van bemalingen;

Omleggen van de sloot;

Aanbrengen van tijdelijk asfaltfietspad om het werk heen;

Opbreken na het werk van tijdelijk asfaltfietspad;

Werk aan kabels en leidingen;

Aanbrengen van drainage;

Aanbrengen betonnen elementen t.b.v. faunapassage;

Verrichten van grondwerkzaamheden;

Aanbrengen van elementenverhardingen;

Aanbrengen van asfaltverhardingen;

Aanbrengen van kantopsluitingen;

Aanbrengen van betonnen duikers;

Aanbrengen van kolken en leidingen;

Inzaaien gras;

Aanbrengen beplanting.