Rioolvervanging Fokkesteeg Nieuwegein

Werk:

Scherrenberg B.V. heeft het werk Rioolvervanging Fokkesteeg Nieuwegein van de Gemeente Nieuwegein na aanbesteding gegund gekregen. Het deel waar we de riolering hebben vervangen besloeg 6 deelopdrachten. 

De wijk Fokkesteeg werd opgebouwd in de jaren zeventig en tachtig. Een paar decennia later is het aangelegde riool sterk verouderd en op sommige plekken ook verslechterd. Tijd voor vernieuwing! De gemeente Nieuwegein heeft ons een paar jaar geleden het raambestek voor riolering in de wijk Fokkesteeg gegund. Onder dit bestek leggen wij nu maar liefst 1,5 kilometer nieuw gescheiden diepriool aan. Hierbij wordt ook gebruikt gemaakt van extra infiltratiebuizen die het rioolwater filteren voor een betere afvoer naar de waterzuiveringsinstallaties. De huidige bestrating wordt met het oog op circulair bouwen, zoveel mogelijk hergebruikt. Het rioolwerk en het straatwerk wisselen elkaar af om de snelheid in het werk te garanderen. 
Om de bereikbaarheid van de omwonenden te garanderen, werken wij met kleine werkvakken. Omgevingscommunicatie met bewoners verloopt via huis-aan-huis verspreiding van brieven. Daarnaast legt onze persoonlijke aandacht tijdens de bouw een mooie basis voor de goede relatie met de buurt.

  
Opdrachtgever:

Gemeente Nieuwegein

 
Aanvang project:

november 2018

 
Afronding project:

september 2020

  

Het werk bestond in hoofdzaak uit:

- het opnemen van bestaande beplanting en bomen;

- het opnemen van elementenverhardingen;

- het verrichten van grondwerkzaamheden;

- het leveren en aanbrengen van een gescheiden diepriool;

- het aanbrengen en instandhouden van bemalingen;

- het aanbrengen (en deels leveren) van elementenverhardingen in trottoirs en rijbaan;

- het leveren en aanbrengen van beplanting;

- bijkomende werkzaamheden.