WRM Vlek 4&5 Utrecht

Werk:

WRM Vlek 4&5 Utrecht


Opdrachtgever:

GEM Kanaleneiland


Aanvang project:

januari 2017


Afronding project:

juni 2019

    

Omschrijving:

We hebben het nieuwbouwproject 'Vlek 4&5 Utrecht' in opdracht van de GEM Kanaleneiland woonrijp gemaakt. Dit complexe en grootschalige project was over een verschillend aantal straten verdeeld.

  

Het project bestond vooral uit de onderstaande werkzaamheden:

- Verwijderen elementenverhardingen 

- Verwijderen beplanting

- Het verrichten van grond- en rioleringswerkzaamheden

- Aanbrengen van elementenverhardingen

- Aanbrengen asfaltverhardingen

- Het aanbrengen van beplanting