Groot onderhoud Prinses Irenelaan Utrecht

Werk:

Groot onderhoud Prinses Irenelaan Utrecht 

 

Opdrachtgever:

Gemeente Utrecht

 
Aanvang project:

oktober 2019


Afronding project:

maart 2020

 

Het werk bestond in hoofdzaak uit:

Plaatsen van omleidingen;

Opruimwerkzaamheden;

Opnemen van elementenverhardingen;

Opnemen van asfaltverhardingen;

Opnemen van kantopsluitingen;

Opnemen van kolken en kolkleidingen;

Aanbrengen van drainage;

Verrichten van grondwerkzaamheden;

Aanbrengen van elementenverhardingen;

Aanbrengen van asfaltverhardingen (door derde);

Aanbrengen van kantopsluitingen;

Aanbrengen van kolken en kolkleidingen;

Groenwerkzaamheden.