Herinrichting Schermerhornstraat Utrecht

Werk:

Herinrichting Schermerhornstraat Utrecht


Opdrachtgever:

Gemeente Utrecht


Aanvang project:

oktober 2018


Afronding project:

juli 2019 

  

Het project bestond vooral uit de onderstaande werkzaamheden:

- het opbreken en afvoeren van bestaande elementenverhardingen, kantopsluitingen en kolken;
- het opbreken en afvoeren van bestaande teerhoudende asfaltverhardingen, inclusief fundering;
- het opbreken van terreininrichtingen en straatmeubilair;
- het aanbrengen van puinfunderingen;
- het aanbrengen van asfaltverhardingen;
- het aanbrengen van elementenverharingen;
- het aanbrengen van nieuwe kolk- en kolkaansluitingen;
- het aanbrengen van straatmeubilair;
- het toepassen van verkeersmaatregelen, omleidingen etc.
- het aanbrengen van streetprint in rijbaan.

De Beusichemseweg is een belangrijke doorgaande weg door 't Goy, die Houten verbind met plaatsen zoals Schalkwijk en Wijk bij Duurstede. Het deel van de Beusichemseweg die we opnieuw hebben ingericht besloeg zo'n 700 m1. De tijdsdruk en omleidingen maakten dit project uitdagend en interessant.