Herinrichting Schermerhornstraat Utrecht

Werk:

Herinrichting Schermerhornstraat Utrecht


Opdrachtgever:

Gemeente Utrecht


Aanvang project:

oktober 2018


Afronding project:

juli 2019 

  

Het project bestond vooral uit de onderstaande werkzaamheden:

- het opbreken en afvoeren van bestaande elementenverhardingen, kantopsluitingen en kolken;
- het opbreken en afvoeren van bestaande teerhoudende asfaltverhardingen, inclusief fundering;
- het opbreken van terreininrichtingen en straatmeubilair;
- het aanbrengen van puinfunderingen;
- het aanbrengen van asfaltverhardingen;
- het aanbrengen van elementenverharingen;
- het aanbrengen van nieuwe kolk- en kolkaansluitingen;
- het aanbrengen van straatmeubilair;
- het toepassen van verkeersmaatregelen, omleidingen etc.