Ontsluitingsweg Middelhoeve Nieuwegein

Werk:

Ontsluitingsweg Middelhoeve Nieuwegein


Opdrachtgever:

Gemeente Nieuwegein


Aanvang project:

februari 2018


Afronding project:

juli 2018

   

Omschrijving:

In opdracht van de Gemeente Nieuwegein hebben we een rijweg gerealiseerd waardoor de nieuwe wijk te Blokhoeve Nieuwegein goed te bereiken is. Ook het kruispunt op de Structuurbaan moest hiervoor aangepast worden. Dit project was uitdagend doordat er een goede omleiding moest komen en doordat we vlak langs een trambaan moesten werken. Door een goede voorbereiding en uitvoering is dit project succesvol afgerond.

Dit project bestond globaal uit de volgende werkzaamheden:

- Het opbreken van elementenverhardingen

- Het uitvoeren van grondwerk

- Het aanbrengen van kolken en leidingen

- Het aanbrengen van asfaltverhardingen

- Het aanbrengen van elementenverhardingen

- Het aanbrengen van beplanting