WRM Van LieflandTUIN Utrecht

Werk:

WRM Van LieflandTUIN Utrecht


Opdrachtgever:

Gemeente Utrecht


Aanvang project:

april 2019


Afronding project:

augustus 2019 

  

Het project bestond vooral uit de onderstaande werkzaamheden:

- het verwijderen van bestaande bomen;
- het opbreken en afvoeren van bestaande verhardingen;
- het verrichten van grondwerk;
- het aanbrengen van boomgaten en verrichten van boombeschermende maatregelen;
- het aanleggen van afwateringvoorzieningen;
- het aanbrengen van aansluitingen en kolken;
- het aanbrengen van kantopsluitingen en elementenverhardingen;
- het aanleggen van diverse groenvoorzieningen;
- het aanbrengen van straatmeubilair;
- het aanbrengen van hekwerk.

 

Grenzend aan de van Lieflandlaan heeft Scherrenberg BV in opdracht van de gemeente Utrecht de Van Lieflandtuin woonrijp gemaakt. Er zijn hier 20 energiezuinige en duurzame verandawoningen gerealiseerd. Bij deze woningen is een park c.q. tuin gemaakt door Scherrenberg BV die kan worden gebruikt voor verschillende doeleinden zoals voor kinderen om in te spelen, en bewoners die er kunnen uitrusten of gewoon vanaf hun veranda van kunnen genieten. Verder hebben we parkeerplaatsen en een rijbaan gerealiseerd voor bewoners en bezoekers van de wijk. We zijn blij met het eindresultaat!