Watercompensatie Structuurbaan

Werk:

Watercompensatie Structuurbaan te Nieuwegein


Opdrachtgever:

Gemeente Nieuwegein


Aanvang project:

Augustus 2016


Afronding project:

November 2016

Het werk bestond in hoofdzaak uit:

Rooien en afvoeren bomen en beplantingen

Verrichten van grondwerken

Leveren en aanbrengen hardhouten beschoeiing

Treffen van tijdelijke verkeersvoorzieningen

Treffen van tijdelijke bouwplaats voorzieningen