Sportpark Parkhout Nieuwegein

Werk:

Herinrichting Sportpark Parkhout Nieuwegein


Opdrachtgever:

Gemeente Nieuwegein


Aanvang project:

Oktober 2017


Afronding project:

December 2017

Het werk bestond in hoofdzaak uit:

Verrichten van grondwerken

Verruimen van watergangen

Plaatsen wortelschermen langs beplantingen

Aanbrengen van elementenverhardingen

In opdracht van de Gemeente Nieuwegein hebben wij ruim 3000 m3 aan grond verzet om dit cultuurtechnische werk te kunnen volbrengen. Ook hebben wij de watergangen verbreed. Verder hebben wij ruim 3500 m2 aan elementenverharding aangelegd in de rijbaan, de parkeervakken en het trottoir.