Shoppingcenter Overvecht

Werk:

Muincklocatie Utrecht

 

Opdrachtgever:

Gemeente Utrecht

 

Omschrijving:

In opdracht van de gemeente Utrecht hebben we het parkeerterrein vernieuwd op het Shoppingcenter Overvecht.

 

Het project bestond voornamelijk uit de onderstaande werkzaamheden:

- Vervangen van elementenverhardingen;

- Bermen aanvullen;

- Grondwerk;

- Rioleringswerkzaamheden;

- Aanbrengen van elementenverhardingen.