Renovatieplan Orvelterdek & Graaf Anselmdek

Werk:

Renovatieplan Orvelterdek & Graaf Anselmdek


Opdrachtgever:

Gemeente Nieuwegein

 
Aanvang project:

augustus 2016


Afronding project:

december 2016


Het renovatieplan Orvelterdek & Graaf Anselmdek is uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Nieuwegein. Het betrof een specialistisch werk op twee afzonderlijke betondekken met daaronder parkeergarages. De betondekken vertoonde schades en lekkages. We hebben de bestaande verharding van gietasfalt opgebroken en afgevoerd. Vervolgens zijn alle betonschades hersteld, loodslabben langs de gevels vervangen en er zijn nieuwe kolken in de dekken geboord. Tevens is alle leidingwerk aan de onderkant van de dekken vervangen. Om de betondekken waterdicht te krijgen zijn alle randen, details, putten, dilataties en gevelopstanden ingewerkt met Triflex. Vervolgens  is er een waterdicht membraan aangebracht, het zogeheten Novacell. Op de waterdichte laag is er een straatlaag van Argex korrels aangebracht, en uiteindelijk is de verharding van gebakken klinkers aangebracht. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd met klein materieel omdat de dekken slecht bereikbaar zijn en omdat er een aslastbeperking geldt. De aan- en afvoer van materialen vergde daarom ook extra aandacht en inventiviteit. Het project is in december 2016 naar tevredenheid van de Gemeente Nieuwegein opgeleverd.