Reconstructie Zuidereinde te 's Graveland

Werk:

Reconstructie Zuidereinde te ´s Graveland


Opdrachtgever:

Gemeente Wijdemeren


Aanvang project:

Maart 2017


Afronding project:

Juli 2017

 

Het werk bestond in hoofdzaak uit:

Verwijderen van bestaande infrastructuur

Verrichten van grondwerken

Uitvoeren deelreparaties aan rioleringen

Aanbrengen van kolkaansluitingen

Vervangen van persleidingen

Vervangen van huisaansluitingen

Aanbrengen van gesloten verhardingen

Aanbrengen van elementenverhardingen

Aanbrengen van kantopsluitingen

Aanbrengen van groenvoorzieningen

Aanbrengen van straatmeubilair

Treffen van tijdelijke verkeersvoorzieningen

Treffen van tijdelijke bouwplaats voorzieningen

Werkzaamheden op aanwijzing van de directie