Reconstructie Venuslaan

Werk:

Reconstructie Venuslaan te Utrecht


Opdrachtgever:

Gemeente Utrecht


Aanvang project:

oktober 2016


Afronding project:

december 2016


De reconstructie van de Venuslaan is uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Utrecht. Het ging om het gedeelte tussen de Ina Boudier Bakkerlaan tot en met de Krommerijnbrug. Ter hoogte van de kruising met de Albatrosstraat is er een vrij liggende busbaan gemaakt. Door een goede fasering in combinatie met degelijke afzettingen en tijdelijke voorzieningen hebben we dit project geheel in het verkeer kunnen maken. De overlast voor de omgeving hebben we, mede door een zeer korte doorlooptijd, tot een minimum weten te beperken.

Het werk bestond in hoofdzaak uit:

- Opruimwerkzaamheden;

- Opnemen van open verhardingen;

- Opnemen van gesloten verhardingen;

- Opnemen van kantopsluitingen;

- Verrichten van grondwerkzaamheden;

- Aanbrengen van nieuwe funderingen;

- Uitvullen bestaande funderingen;

- Aanbrengen van open verhardingen;

- Aanbrengen van gesloten verhardingen;

- Aanbrengen van kantopsluitingen;

- Aanbrengen thermoplast markering;

- Vervangen VRI’s;

- Toepassen van verkeersmaatregelen.