Reconstructie Structuurbaan te Nieuwegein

Werk:

Reconstructie Structuurbaan te Nieuwegein


Opdrachtgever:

Gemeente Nieuwegein


Aanvang project:

Februari 2017


Afronding project:

Juli 2017

Het werk bestond in hoofdzaak uit:

Plaatsen van omleidingen;

Opruimwerkzaamheden;

Opnemen van open verhardingen;

Opnemen van gesloten verhardingen;

Opnemen van kantopsluitingen;

Opnemen van kolken en kolkleidingen;

Verrichten van grondwerkzaamheden;

Aanbrengen van open verhardingen;

Aanbrengen van gesloten verhardingen;

Aanbrengen van kantopsluitingen;

Aanbrengen van kolken en kolkleidingen;

Aanbrengen van groenwerkzaamheden;

Overige werkzaamheden.