Reconstructie Kerkweg - De Groendijck Driebruggen

Reconstructie Kerkweg - De Groendijck Driebruggen

 

Lees door hier te klikken alle brieven van het project.

De rijbaan zal steeds zo kort mogelijk afgeloten zijn om bewoners en bedrijven te ontlasten. Dit is op de planning vind u door hier te klikken en de fasering is te hier te zien.

De omleidingsroute voor bewoners vind u door hier te klikken. De algemene omleiding voor overig verkeer en vrachtverkeer vind u hier.

Om een beter beeld te krijgen van wat het project inhoudt, zijn de nieuwe situatietekening 1 en nieuwe situatietekening 2 bijgevoegd.

  

Voor meer informatie of dringende vragen kunt u mailen naar daniel@scherrenberg.com