Horeca ARK Utrecht

Werk:

Horeca ARK Utrecht


Opdrachtgever:

GEM Kanaleneiland


Aanvang project:

juni 2019


Afronding project:

augustus 2019

    

Omschrijving:

Het project bestond vooral uit de onderstaande werkzaamheden:

- Verwijderen elementenverhardingen 

- Verwijderen beplanting

- Het verrichten van grondwerk

- Aanbrengen van elementenverhardingen

- Aanbrengen asfaltverhardingen

- Het aanbrengen van beplanting