Herinrichting Zamenhofdreef Utrecht

Werk:

Herinrichting Zamenhofdreef Utrecht 


Opdrachtgever:

Gemeente Utrecht


Aanvang project:

april 2020


Afronding project:

oktober 2020

    

Omschrijving:

We hebben het werk Herinrichting Zamenhofdreef aangenomen dankzij onze prijs en ons EMVI-plan. De gemeente Utrecht zocht een betrouwbare aannemer die behalve technisch goed werk ook communicatief sterk was. Omdat het werk Zamenhofdreef direct naast de ingang van het winkelcentrum Overvecht gesitueerd is, hebben we een omgevingsmanager ingezet die bewoners, bedrijven en belangstellenden wekelijks heeft geïnformeerd en geholpen.

Voor de herontwikkeling en herinrichting was het verbeteren van de verkeersveiligheid van aanvoerroutes van het winkelcentrum Overvecht een belangrijk item. De toevoerwegen zijn opnieuw ontworpen, ingericht en aangelegd. De bestrating rondom het winkelcentrum is opnieuw gelegd. Daarbij is extra mogelijkheid gecreëerd om fietsen te stallen en is er ruimte voor een heel aantal parkeerplaatsen voor motorvoertuigen. We hebben het werk naar tevredenheid van onze opdrachtgever mogen opleveren.

   

Het project bestond vooral uit de onderstaande werkzaamheden:

- Verwijderen elementenverhardingen 

- Verwijderen asfaltverhardingen

- Het verrichten van een bodemsanering onder de BRL 7000

- Verwijderen beplanting

- Het verrichten van grond- en rioleringswerkzaamheden

- Aanbrengen van elementenverhardingen

- Aanbrengen van asfaltverhardingen

- Het aanbrengen van beplanting, terreininrichtingen en fietsparkeerplaatsen