Herinrichting Nieuwe Markt

De metamorfose van de Nieuwe Markt, Roosendaal van Bureau Beeldtaal Filmmakers op Vimeo.

Werk:

Herinrichting Nieuwe Markt te Roosendaal


Opdrachtgever:

Gemeente Roosendaal


Aanvang project:

januari 2016


Afronding project:

november 2016


De Herinrichting van de Nieuwe Markt in Roosendaal is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Roosendaal. De Nieuwe Markt is het centrale plein van Roosendaal. De gemeente wilde met de herinrichting het plein wee levendig maken. Dit project stond dan ook symbool voor de vernieuwing van de binnenstad. De belangrijkste elementen uit het ontwerp waren: het aanpassen van de bestrating, meer groen met zitjes, ruimte voor terrassen en een speel/waterplein. Het project bracht een grote werkdruk met zich mee omdat alle werkzaamheden voor de grote intocht van sinterklaas op 11 november 2016 klaar moesten zijn. Door de grote omvang van het werk (ca. 6.500 m2 gebakken klinkers, ca. 3.000 m2 natuursteen, realiseren van een waterbuffer etc.) was deze streefdatum erg optimistisch. Door de juiste benadering van dit werk, met de inzet van het juiste personeel en materieel en door het toepassen van een slimme fasering is dit werk naar tevredenheid van de Gemeente Roosendaal binnen de termijn opgeleverd.

Het werk bestond in hoofdzaak uit:

- het verwijderen van straatmeubilair;

- het verwijderen van elementenverharding;

- het opbreken van riolering;

- het verwijderen van openbare verlichting;

- het verrichten van grondwerkzaamheden;

- het leveren en aanbrengen van riolering;

- het leveren en aanbrengen van waterbuffer HWA riolering;

- het leveren en aanbrengen van menggranulaat t.b.v. elementenverharding;

- het leveren en aanbrengen van betonfundering t.b.v. natuursteenverharding;

- het leveren en aanbrengen van elementenverharding (natuursteen);

- bijkomende werkzaamheden.