Herinrichting Griftstraat & Poortstraat Utrecht

Werk:

Herinrichting Griftstraat & Poortstraat Utrecht


Opdrachtgever:

Gemeente Utrecht


Aanvang project:

juni 2017


Afronding project:

november 2017


Het werk bestond in hoofdzaak uit:

- Opruimwerkzaamheden;

- Opnemen van open verhardingen;

- Opnemen van gesloten verhardingen;

- Opnemen van kantopsluitingen;

- Verrichten van grondwerkzaamheden;

- Aanbrengen van nieuwe funderingen;

- Uitvullen bestaande funderingen;

- Aanbrengen van open verhardingen;

- Aanbrengen van gesloten verhardingen;

- Aanbrengen van kantopsluitingen;

- Aanbrengen thermoplast markering;

- Aanbrengen van beplantingen;

- Toepassen van verkeersmaatregelen.