Herinrichting Alexander de Grotelaan Utrecht

Werk:

Herinrichting Alexander de Grotelaan Utrecht


Opdrachtgever:

Gemeente Utrecht


Aanvang project:

maart 2019


Afronding project:

augustus 2019 

  

Het project bestond vooral uit de onderstaande werkzaamheden:

- het opbreken en afvoeren van elementenverhardingen;
- het opbreken en afvoeren van asfaltverhardingen, incl. fundering;
- het aanbrengen van een fundering van hydraulisch menggranulaat; 
- het aanbrengen van asfaltverhardingen;
- het aanbrengen van elementenverhardingen in trottoir en parkeervakken;
- het aanbrengen van verticale infiltratieputten;
- het opnemen en afvoeren van bestaande kolk- en kolkaansluitingen;
- het aanbrengen van nieuwe kolken- en kolkaansluitingen;
- het uitvoeren van grondwerk t.b.v. groenwerk en verhardingen;
- het verwijderen en aanbrengen van straatmeubilair en speeltoestellen;
- het toepassen van verkeersmaatregelen, omleidingen etc.

 

De Alexander de Grotelaan in Utrecht had een opknapbeurt nodig voor zowel de huisaansluitingen en waterafvoer als de verhardingen en terreininrichtingen. In opdracht van de Gemeente Utrecht heeft Scherrenberg BV dit gerealiseerd. Ondanks de uitdagingen die dit project met zich meebracht, zoals de weinige parkeervakken en omleidingsroutes, hebben we dit project tot een goed einde weten te brengen.