BRM Jukoveld Nieuwegein

Werk:

BRM Jukoveld Nieuwegein: Voor de gemeente Nieuwegein maken we het Jukoveld bouwrijp. Dit omvat de volgende werkzaamheden: Het opbreken van open verhardingen, het verrichten van grondwerk, het aanbrengen van voorbelasting, riolering en drainage.

  
Opdrachtgever:

Gemeente Nieuwegein

 
Aanvang project:

augustus 2020

 
Afronding project:

september 2020

  

Het werk bestond in hoofdzaak uit:

- het opnemen van bestaande beplanting;

- het opnemen van open verhardingen;

- het verrichten van grondwerkzaamheden;

- het aanbrengen van voorbelasting;

- het leveren en aanbrengen van riolering;

- het leveren en aanbrengen van ruim 2000 meter horizontale drainage;

- het leveren en aanbrengen van ruim 33.000 meter verticale drainage.