Blauwe Fietsroute, Stadionlaan

Werk:

Blauwe Fietsroute, Stadionlaan – Noord te Utrecht


Opdrachtgever:

Gemeente Utrecht


Aanvang project:

oktober 2016


Afronding project:

december 2016


Het project Stadionlaan – Noord is uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Utrecht. Het betrof een reconstructie van een stuk druk bereden fietspad met aansluitend parkeerplaatsen en trottoir midden in het centrum van Utrecht. Door de beperkte bereikbaarheid en de hoge verkeersdruk was dit een zeer lastig uit te voeren project. Door het toepassen van een slimme fasering in combinatie met deugdelijke afzettingen en omleidingen hebben we dit project succesvol kunnen voltooien.

Het werk bestond in hoofdzaak uit:

- opruimwerkzaamheden;

- het opbreken van (teerhoudende) asfalt- en elementenverhardingen;

- het uitvoeren van grondwerk;

- het uitbreken van bestaande afwateringsvoorzieningen;

- het aanleggen van afwateringsvoorzieningen;

- het aanbrengen van asfalt- en elementenverhardingen;

- het aanbrengen thermoplast markeringen;

- het aanpassen van VRI installaties;

- het verwijderen van straatmeubilair;

- het aanbrengen van straatmeubilair;

- het toepassen van verkeersmaatregelen;

- diverse coördinatiewerkzaamheden.