Aanpassen bushaltes Utrecht

Werk:

Aanpassen bushaltes Utrecht


Opdrachtgever:

Gemeente Utrecht


Aanvang project:

juni 2018


Afronding project:

september 2018

   

Omschrijving:

In opdracht van de Gemeente Utrecht heeft Scherrenberg BV een achttal bushaltes aangepast op diverse locaties in Utrecht. Na het aanpassen zijn de bushaltes nu conform de standaard in Utrecht.

De bushaltes zijn 'in het verkeer' gemaakt, maar door duidelijke afzettingen en een goede planning zijn de bushaltes alle acht succesvol aangepast.

Het werk bestond voornamelijk uit:

- Verwijderen elementenverhardingen

- Verwijderen asfaltverhardingen

- Aanbrengen elementenverhardingen

- Aanbrengen asfaltverhardingen

- Aanbrengen kolken, prullenbakken, fietsrekken, geleidetegels, markeringstegels etc.