Herinrichting Zamenhofdreef Utrecht

04-03-2020

Herinrichting Zamenhofdreef Utrecht wordt door Scherrenberg B.V. grotendeels CO2-neutraal uitgevoerd.

Nadat wij de herontwikkeling op basis van ons EMVI-plan en prijs hadden aangenomen, is er direct een begin gemaakt met het vernieuwen van de aanvoerroutes naar de wijk Overvecht en het gelijknamige winkelcentrum. Als hoofdaannemer kan het werk grotendeels CO2 neutraal worden uitgevoerd door inzet van eigen elektrisch materieel. Voor de gemeente Utrecht een van de voornaamste redenen ons het werk te gunnen. Voor de herontwikkeling en herinrichting was het verbeteren van de verkeersveiligheid van aanvoerroutes van het winkelcentrum Overvecht een belangrijk item. De toevoerwegen zijn opnieuw ontworpen, ingericht en aangelegd. De bestrating rondom het winkelcentrum wordt opnieuw gelegd. Daarbij wordt extra mogelijkheid gecreëerd om fietsen te stallen en is er ruimte voor een heel aantal parkeerplaatsen voor motorvoertuigen.