Bouw- en woonrijp maken:

Voordat aannemers kunnen gaan beginnen met hun werkzaamheden is er op het bouwterrein al veel werk verricht. De bouw kan namelijk pas starten wanneer de basis is gelegd voor de ondergrondse infrastructuur. Dit begint met het bouwrijp maken van een terrein. Scherrenberg BV is gespecialiseerd in zowel het bouw- en woonrijp maken van kavels in woning-, utiliteits- en industriebouw. Het bouwrijp maken bestaat uit: Het omleggen van waterlopen, op hoogte brengen van percelen en de aanleg van bouwwegen

Wanneer het terrein bebouwd is, dan zullen de openbare delen van het terrein klaargemaakt worden voor uiteindelijk gebruik. Scherrenberg realiseert o.a. afwateringssystemen en de bestrating van het terrein.

Aanleg van verhardingen:

Het overgrote deel van onze directe woon- of werkomgeving bestaat uit verhardingen. Scherrenberg BV geeft u deskundig advies over welk verhardingsmateriaal het meest geschikt is voor uw doeleinden, hierbij rekening houdend met de gebruiksintensiteit, de afwatering en de afstemming op de omgeving. Ook voor het aanleggen van halfverhardingen, bestratingen en asfaltverhardingen kunt u bij Scherrenberg terecht.