Wegenbouw

Bouw- en woonrijp maken

Voordat aannemers kunnen gaan beginnen met hun werkzaamheden is er op het bouwterrein al veel werk verricht. De bouw kan namelijk pas starten wanneer de basis is gelegd voor de ondergrondse infrastructuur. Dit begint met het bouwrijp maken van een terrein. Scherrenberg BV is gespecialiseerd in zowel het bouw- en woonrijp maken van kavels in woning-, utiliteits- en industriebouw. Het bouwrijp maken bestaat uit: Het omleggen van waterlopen, op hoogte brengen van percelen en de aanleg van bouwwegen

Wanneer het terrein bebouwd is, dan zullen de openbare delen van het terrein klaargemaakt worden voor uiteindelijk gebruik. Scherrenberg realiseert o.a. afwateringssystemen en de bestrating van het terrein.

Aanleg van verhardingen

Het overgrote deel van onze directe woon- of werkomgeving bestaat uit verhardingen. Scherrenberg BV geeft u deskundig advies over welk verhardingsmateriaal het meest geschikt is voor uw doeleinden, hierbij rekening houdend met de gebruiksintensiteit, de afwatering en de afstemming op de omgeving. Ook voor het aanleggen van halfverhardingen, bestratingen en asfaltverhardingen kunt u bij Scherrenberg terecht.

Reconstructies wegen

Slijtage aan wegen of verzakkingen van het riool kunnen een reden zijn om reconstructies uit te voeren. Door een duurzame oplossing toe te passen, kan in de toekomst kosten worden bespaard op onderhoud en eventuele vervanging.

Onderhoud verhardingen

De reconstructie van wegen kan, zowel binnen als buiten de bebouwde
kom, uitgevoerd worden in het kader van groot onderhoud. Daarnaast kan
hiermee ook gelijk gekeken worden naar de verkeersveiligheid, waardoor
de werkzaamheden een dubbel positief effect hebben voor de omgeving.

 

Foto wegenbouw.JPG