Reconstructie Albatrosstraat

Werk:

Reconstructie Albatrosstraat


Opdrachtgever:

Gemeente Utrecht


Aanvang project:

Juli 2014


Afronding project: 

Oktober 2014


De Albatrosstraat in Utrecht is een belangrijke doorgaande weg die loopt van de Venuslaan tot aan het spoorviaduct ter hoogte van de Briljantlaan. De Albatrosstraat zal in 2015 dan ook onderdeel zijn van de route die de Tour du France aflegt. Mede daardoor heeft de gemeente Utrecht besloten de verouderde infrastructuur van de albatrosstraat te vervangen. De werkzaamheden betroffen het herinrichten van de gehele Albatrosstraat van gevel tot gevel.

Doordat de Albatrosstraat een belangrijke ontsluiting is naar omliggende wijken heeft Scherrenberg Bv het werk opgedeeld in meerdere fasen om de doorstroming van het verkeer zo goed als mogelijk te waarborgen.

Binnen het project is o.a. 3900 m2 asfaltverharding inclusief de fundering vervangen door nieuw asfalt met rode fietspaden, er zijn 50 parkeerplaatsen gerealiseerd, 2300 m2 trottoir aangebracht, 115 moderne fietsklemmen aangebracht en er zijn bomen aangebracht die in een bed van bomengrond en bomengranulaat staan.
Doordat de Albatrosstraat zo een drukke verbindingsweg is, zijn de werkzaamheden in de zomervakantie uitgevoerd in een zeer kort tijdsbestek. Waar reguliere aannemers met bouwvakvakantie waren stond Scherrenberg Bv met gemiddeld 45 man te werken om het project binnen het opgelegde termijn te realiseren.
Tijdens de werkzaamheden heeft Scherrenberg Bv, mede door de impact van de werkzaamheden in de wijk, de buurt met regelmaat geïnformeerd met meerdere bewonersbrieven. Dit is met dank aangenomen door de aanwonenden en zijn mede door de goede informatievoorziening bereid geweest de werkzaamheden te realiseren met weinig tot geen klachten en diverse complimenten uit de buurt.