Milieu & CO₂ beleid

Milieu

Scherrenberg heeft het  “CO2 - bewust certificaat niveau 3”. Het is van groot belang om energie effectiever te gebruiken en hernieuwbare energiebronnen in te zetten. Het is niet alleen goed voor het milieu, het kan ons ook voordelen bieden. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat overheidsinstanties, zoals b.v. Rijksgebouwendienst, aantoonbare CO2- reducties zullen “belonen” middels gunningvoordeel tijdens aanbestedingen.

Scherrenberg vindt het belangrijk dat wij in ons werk bewust zijn van de invloed die wij uit kunnen oefenen op het milieu. Daarom worden er initiatieven ontwikkeld die onze bewustwording over de oorzaak en gevolgen van de klimaatverandering stimuleren. Onze bewustwording zal worden vergroot wat de mogelijkheden zijn om energie te besparen en CO2 te reduceren binnen ons werk. We moeten op zoek naar manieren om het energieverbruik te verminderen, zodat er aantoonbaar kan worden bespaard op de kosten, en tegelijk positief wordt bijgedragen aan het milieu.

Een eerste stap in dit traject is het inzicht krijgen en verschaffen in onze eigen directe- en indirecte CO2 - uitstoot. Daarom wordt er momenteel geïnventariseerd om een inzicht te krijgen in onder andere het energie-, brandstof- en vervoer. Het eigen wagenpark, ons woon-werkverkeer, de geleverde producten en diensten zijn zaken waar veel CO2 - uitstoot wordt verwacht. Een bewuste zorg voor een schone en veilige werkplek en het hergebruiken van materialen, zijn zaken die kunnen bijdragen aan het verlagen van de CO2 - uitstoot en daarmee aan een duurzamere wereld.

Hieronder vindt u ons CO2 reductie plan, hierin laten wij zien hoe Scherrenberg de uitstoot van CO2 zal verminderen en welke maatregelen daarvoor genomen worden.

LOGO_SKAO_Prestatieladder_niveau_3.jpg

Klik hier voor het document:

Energie Management Actieplan

Klik hier voor het document:

Emissietabel 2017

Klik hier voor het document:

Certificaat van Goedkeuring

Klik hier voor het document:

Initiatieven

Klik hier voor het document:

Periodieke CO₂ Rapportage

2018 - geactualiseerd maart 2019

Klik hier voor het document:

Periodieke CO₂ Rapportage 

2018 - geactualiseerd juni 2019

Klik hier voor het document:

CO₂ Projectportfolio

Klik hier voor het document:

CO₂ reductie Scherrenberg